อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 24 ส.ค.61 ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี เจ้าหน้าที่ 106 คน ขอให้ผ่านอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ

Advertisements
โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

อบรมสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรม วช.สระบุรี

ผ่านไปอีก 1 สถานศึกษา ทีมวิทยากร 6 คน ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 72 คน ตั้งใจทำหน้าที่อย่างสนุกสนาน แม้จะไม่อยู่ในห้องปรับอากาศ แต่บรรยากาศการเรียนรู้ก็คึกคัก อากาศร้อนบั่นทอนความตั้งใจและมิตรภาพของเราไม่ได้

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

นิเทศคุณธรรม:การเดินทางจากตะวันออก สิ้นสุดที่ภาคเหนือ

เสร็จสิ้นภารกิจนิเทศติดตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สัปดาห์ที่ 3 สถานศึกษาภาคกลาง เสียดายจัง ไม่ได้ออกนิเทศพร้อมพี่ชาย “ศน.สุธี” ครั้งที่ 1 นิเทศพร้อมกับ ศสพ.ตะวันออกและ กทม. ครั้งที่ 4 นิเทศพร้อม ศสพ.ตะวันออกเฉียงเหนือ “ศน.ต้น” ครั้งที่ 5 ศสพ.ใต้ “ผอ.เจ๋ง และ ศน.เอียด” ครั้งที่ 6 ศสพ.เหนือ จะเจอ “ศน.ป้อม” ไหมเอ่ย คิดถึงนะ

โพสท์ใน คุณธรรม

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

การเดินสายที่ยาวนาน 5 ภาค รวม 6 สัปดาห์ เริ่มจาก 12-15 มิ.ย. 61 พื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก กทม. สัปดาห์นี้ 18-22 มิ.ย.61 จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี นนทบุรี ดีใจที่การนิเทศได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา เขาได้ประโยชน์จากการเข้ามาติดตามโครงการฯ

โพสท์ใน คุณธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง จ.ระยอง ยังมี Mind Map สรุปอีก 1 หน้า ขอเวลาหาวิธีการ copy ก่อนนะคะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

อบรมสถานศึกษาพอเพียง วท.ชลบุรี 10-11 พ.ค.61

งานนี้สนุกสุดๆ วิทยากร 3 คน ครู 30 คน ใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนกันอยากทั่วถึง ขอปรบมือดังๆ ให้กับ Key Persons ที่ท่านจะต้องเป็นแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานศึกษาพอเพียง วท.หมู่บ้านครู

วันที่ 7-8 พ.ค.2561 เป็นวิทยากรอบรมครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และ มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน บุคลากรใส่ใจเรียนรู้ และสนุกสนาน วิทยากรชื่นใจค่ะ

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง