การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง จ.ระยอง ยังมี Mind Map สรุปอีก 1 หน้า ขอเวลาหาวิธีการ copy ก่อนนะคะ

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

อบรมสถานศึกษาพอเพียง วท.ชลบุรี 10-11 พ.ค.61

งานนี้สนุกสุดๆ วิทยากร 3 คน ครู 30 คน ใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนกันอยากทั่วถึง ขอปรบมือดังๆ ให้กับ Key Persons ที่ท่านจะต้องเป็นแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานศึกษาพอเพียง วท.หมู่บ้านครู

วันที่ 7-8 พ.ค.2561 เป็นวิทยากรอบรมครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และ มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน บุคลากรใส่ใจเรียนรู้ และสนุกสนาน วิทยากรชื่นใจค่ะ

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

เที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัว

ไปญี่ปุ่นแบบซำเหมา ไม่แบกเป้ แต่ลากกระเป๋าใบยักษ์ 3 หนุ่มสาว กับ 5 ผู้เฒ่า ทุลักทุเล แต่ก็สนุกดี มีรสชาติของชีวิตอีกแบบหนึ่ง จากไทย สู่ฮ่องกง นอนรอ 5 ชม. บินต่อไปลงนาริตะ ได้นอนพักตอนเที่ยงคืน ตื่นแต่เช้าไปนิกโก้ แช่ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ เที่ยวยามาซากิ แล้วกลับมาโตเกียว เหนื่อยสลบเลย

โพสท์ใน ท่องเที่ยว เดินทาง, ท่องไปในโลกกว้าง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงรอบที่ 6

การส่งแบบขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง รีบส่งอย่างด่วนๆ ค่ะ เพราะใช้เวลาเสนอ สอศ.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินแต่ละแห่งอีกประมาณ 1-2 เดือน มีเวลาเตรียมความพร้อม เลือกกรรมการเพียง 3 ท่าน ย้ำนะคะ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงใช้กรรมการแค่ 3 ท่าน จากต้นสังกัด 2 ท่าน และจากต่างสังกัด 1 ท่าน โดยสถานศึกษาต้องประสานกรรมการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมิน ขอแนะนำให้เลือกกรรมการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสรุปผลคะแนน ต้องมีหนังสือราชการออกจากหน่วยงานของประธานกรรมการค่ะ ดาวน์โหลดเกณฑ์ กำหนดการประเมิน และแบบประเมินได้ที่นี่
ถ้าประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีกรรมการ 1 ชุด แต่ ศธภ.เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน รวมทั้งส่งผลการประเมินไปที่ สป.ศธ.

คำสั่งประเมิน รอบที่ 6
http://www.reo14.moe.go.th/images/upfile/porpiengSchool/evaluator-round6.pdf

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กำหนดการประเมิน

แบบประเมิน ปศพพ.ใช้เกณฑ์เดิม แต่ปรับโฉมให้กรอกคะแนนง่ายขึ้น สะดวกในการรวมคะแนน

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

 

การถอดบทเรียน

บันทึกขอไปประเมิน

บันทึกแจ้งผลการประเมิน

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะครู 2560

เกณฑ์ใหม่ 60 ว.21ร้อนๆ จ้า ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กคศ.ประกาศเกณฑ์ใหม่ ครูมีโอกาสที่จะมีวิทยฐานะสูงขึ้น

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง